O projekcie

Fundacja Silver Economy w partnerstwie z Województwem Małopolskim – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizują projekt pn.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W projekcie bierze udział 18 szkół podstawowych z dziewięciu gmin powiatu nowosądeckiego: Grybów, Korzenna, Krynica–Zdrój, Łabowa, Łącko, Muszyna, Piwniczna–Zdrój, Rytro, Stary Sącz. Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko – miejskich powiatu nowosądeckiego.

Zapewniamy:

  • zakup sprzętu teleinformatycznego oraz materiałów dydaktycznych dla szkół,
  • bezpłatne szkolenia dla nauczycieli oraz osób dorosłych, podnoszące kompetencje cyfrowe w zakresie programowania,
    (osoby dorosłe – pracownicy bibliotek publicznych/ publicznych domów kultury/ ośrodków kultury/ centrów kultury)
  • zajęcia praktyczne dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu – robotów, tabletów oraz materiałów dydaktycznych,
  • wycieczkę dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie do Centrum Nauki i Zabawy
  • wsparcie techniczne i merytoryczne on-line dla nauczycieli przez 6 miesięcy

Dofinansowanie projektu z UE: 659 198,29 zł. Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim: www.mapadotacji.gov.pl